شرکت تابامهر آریا (سهامی خاص) شرکت بازرگانی تابامهر در زمینه تجارت بین المللی فعالیت می کند. این شرکت مجموعه فعالیت های بازرگانی و تجاری خود را با کشورهای مختلفی در سطح جهان به ویژه قاره کمتر شناخته شده آفریقا انجام می دهد. جهت مطالعه اطلاعات بیشتر به صفحه درباره ما مراجعه نمائید.

 

شرکت تابامهر

Choose a product